Energi & kraftförsörjning

Frågan om energi och tillgång till kraft har väl aldrig varit mer aktuell. Kalmar län har som mål att bli fossilbränslefritt 2030 och vi har goda möjligheter att uppnå detta. Två tredjedelar av energianvändningen i Kalmar län är fossilbränslefri. Vi har gott om skog i länet och utmärkta förutsättningar för vindkraft, solenergi och biogas och här finns också ett stort utbud av arbetsgivare i branschen.

För dig som är intresserad av energiteknik så erbjuder kraftindustrin och andra teknikföretag stora karriärmöjligheter i Oskarshamn. I Oskarshamn hittar du kärnkraftverket OKG och där har också Svensk Kärnbränslehantering (SKB) sitt mellanlager för det använda kärnbränslet och planerar för att bygga en ny inkapslingsanläggning. Dessutom attraherar miljöerna världsunik internationell forskning och här pågår också forskning kring kommande generationers kärnkraft. I branschen så har Oskarshamn kallats ”Kärnkraftens Silicon Valley”.