Industri & transport

Var tredje invånare i länet arbetar i inom tillverkning och teknik. Näringen präglas av en hög utvecklingstakt, och teknologi och automation bidrar till att hållbarheten i produktionen bara ökar.

För dig som är intresserad av eller kunnig i högteknologisk utveckling och tillverkning så finns det ett stort utbud med olika inriktningar och kunskapsområden. Tillverkande företag återfinns i hela länet. Särskilt hög andel av stora tillverkande företag som erbjuder dessa arbetstillfällen finns i mellersta delen av vårt län, däribland Scania i Oskarshamn, som med sin Europaproduktion av lastbilshytter, är länets största privata arbetsgivare.

Vid sidan av våra många stora företag hittar du också ett stort antal mindre företag som inte sällan är viktiga underleverantörer.

Logistik och transport spelar en stor roll, inte minst för stora godsflöden kopplat till många tillverkande företag eller den växande e-handelsnäringen. Här hittar du stora aktörer som arbetar med både transport- och persontrafik och logistiklösningar.