IT & Digitalisering

Om du vill arbeta med digital utveckling och älskar teknik så finns här gott om både små tjänsteföretag i branschen samtidigt som de flesta stora företag och organisationer söker efter digital kompetens med olika inriktningar. Inom den industriella näringen finns ett stort fokus på automation och ny teknik, där digital kompetens krävs.

I många delar av världen stiger medellivslängden samtidigt som arbetskraften minskar. Det ökar både försörjningskvoten och behoven av vård och omsorg vilket ställer krav på produktivitetsökning inom hela vård- och omsorgskedjan. En av de viktigaste utvecklingsfaktorerna är e-hälsa. Sedan mer än tio år har betydande kunskap inom e-hälsa utvecklats i Kalmar län, både i akademin och i näringslivet. Sedan några år tillbaka så är
E-hälsomyndigheten placerad i Kalmar.

I över 15 år har e-handel haft ett starkt fäste i länet och flera stora aktörer finns här. Kalmar är ett kunskapsnav som samlar de större e-handelsbolagen och attraherar start-up:s. Förutom rena e-handelsbolag så finns det gott om konsultföretag med kunskapsbas i det digitala.