Offentlig sektor

Förutom länets tolv kommuner finns det stora möjligheter att arbeta inom offentlig sektor. Här erbjuds ett brett utbud av olika yrkesroller och i flera kommuner finns det också ett antal kommunala bolag.

Region Kalmar län är vår största arbetsgivare med över 7 000 medarbetare över hela länet. Här finns ett stort urval av yrkesmöjligheter. Förutom tre sjukhus i Kalmar, Oskarshamn och Västervik finns ett antal hälsocentraler, familjecentraler och tandvårdskliniker, för att nämna några verksamheter. Regional utveckling bedrivs med ungefär 230 medarbetare och man ansvarar för buss- tåg- och skärgårds- och serviceresor. Regionen omfattar även en stor serviceförvaltning med ett stort utbud av olika kompetensområden. På regionens IT-förvaltning arbetar ungefär 180 personer för en effektiv, tillgänglig och säker IT-miljö genom förvaltning, drift, support och utveckling.

Vissa utvecklingsfrågor tillhör Kommunförbundet Kalmar län.

Statliga myndigheter i regionen är LänsstyrelsenPolismyndighetenFörsäkringskassanSkatteverketArbetsförmedlingen samt E-hälsomyndigheten.