Om webbplatsen

Flyttahit.nu ägs av Region Kalmar län och är en del i ett samarbete mellan Region Kalmar län och alla 12 kommuner i Kalmar län, för att hjälpa dig att få en bild av hur ett framtida liv i Kalmar län skulle kunna se ut och förhoppningsvis ta steget och flytta hit – nu.

Denna webbplats samlar data från Arbetsförmedlingen, Booli och Google och kan därför inte garantera att all insamlad data är 100 procent korrekt och tillgänglighetsanpassad.

På denna sida kan du läsa Om cookies, Om GDPR-information i formulär och Om tillgänglighet.

Kontakta oss

Om cookies

Denna webbplats använder cookies (kakor) i syfte att utveckla och förbättra webbplatsen för dig som användare. En cookie är en liten textfil som innehåller information om hur besökaren använder en webbplats. Genom att besökaren godkänner att cookies används i sin webbläsares inställningar definierar denna webbplats det som ett samtycke till cookieanvändning.

Cookies på denna webbplats

Denna webbplats använder cookies för att skapa besöksstatistik i syfte att optimera, utveckla och öka användarvänligheten på webbplatsen. Analysverktyget Matomo genererar olika typer av cookies. Observera att ingen personlig information sparas om dig som besökare. Matomo används främst för att ta reda på vilka delar av webbplatsen som används mest, vilket är en viktig del i arbetet med framtida förbättringar. Matomo skickar inte iväg data till någon tredje part.

Undvika cookies

Vill du undvika cookies kan du stänga av dessa i webbläsarens inställningar samt radera tidigare sparade cookies. Du kan också välja att få en fråga varje gång en cookie vill sparas på din dator. Om man inte accepterar cookies på webbplatsen kan vi inte garantera att sidan fungerar korrekt.

Cookie-lagen

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (länk PTS) ska alla som besöker en webbplats få information om att sidan använder cookies, varför de används, hur de kan undvikas samt ge samtycke till användning av cookies.

Om GDPR-information i formulär

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och vill här ge dig information om dina rättigheter och de lagar som vi följer. Personuppgifter är all information som kan knytas till en fysisk levande person som exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. I detta fall är personuppgifterna den information som du lämnar till oss via formulär på webbplatsen. Det kan vara namn och e-post kopplade till de synpunkter eller kommentarer du lämnar.

Varför behandlar ni mina personuppgifter?

De uppgifter som du lämnar till oss här via webbplatsen behöver vi för att ge dig en bra service och kunna erbjuda välfungerande, effektiva och enkla tjänster. Den lagliga grund som vi hänvisar behandlingen till är att uppgiften är av allmänt intresse och ett led i vår myndighetsutövning.

Hur länge sparas mina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns behov utifrån ändamålet. Personuppgifterna kan komma att sparas längre tid för arkivändamål av allmänt intresse eller för statistiska ändamål.

Hur sprids mina personuppgifter?

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till en tredje part, om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till övriga EU och till tredje land, det vill säga utanför EU/EES. Personuppgifterna lämnas i så fall ut med stöd av tryckfrihetsförordningen, dataskyddsförordningen (GDPR) eller annan svensk lag.

Vilka rättigheter har jag?

Du som registrerad har rätt att kontakta oss för att få ut information om dina egna uppgifter som behandlas. För att begära rättelse, överföring, att behandlingen ska begränsas, göra invändningar eller begära radering av uppgifterna, kontakta Region Kalmar läns dataskyddsombud (se uppgifter nedan). Om du har klagomål på vår behandling av personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten:

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Region Kalmar län, organisationsnummer 232100-0073, i form av Regionstyrelsen, är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen och kan kontaktas på något av följande sätt:

Post: Region Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar  |  Telefon: 0480-840 00  |  E-post

Region Kalmar läns dataskyddsombud

Post: Dataskyddsombud, Box 601, 391 26 Kalmar  |  E-post

Varför får jag den här informationen?

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR). Detta är en EU-förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter. Syftet är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU och stärka skyddet för hur dina personuppgifter hanteras. Dataskyddsförordningen började gälla den 25 maj 2018 inom hela EU.

Om tillgänglighet

Region Kalmar län står bakom den här webbplatsen och vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Följande stycke beskriver hur flyttahit.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Att all insamlad data från Arbetsförmedlingen, Booli och Google är 100 procent tillgänglighetsanpassad kan dessvärre ej garanteras.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från flyttahit.nu i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du skicka in formuläret på denna sida:

Kontakta oss

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker brister i tillgängligheten eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du även rapportera brister via formuläret. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen. Leverantör har validerat koden enligt WCAG 2.1 AA samt följt DIGGs checklista för webbriktlinjer.

Webbplatsen publicerades i februari 2021.